Förhandsresultat från EkoNu!s/NSLs ekosortförsök 2018: Avkastning, protein och hektolitervikt (HLV)

29 oktober, 2018

Förhandsresultat från EkoNu!s och NSLs ekosortförsök i Lovisa 2018: Avkastning, protein och hektolitervikt (HLV) ax

Rapporten från årets ekosortförsök är ännu inte klar, men här får ni lite förhandsresultat:

Avkastning, protein och hektolitervikt (HLV) 2018
Allmänt kan konstateras att skördarna var låga i år, och jämfört med ifjol mycket låga! Kornet och vetet avkastade i medeltal bara knappt 25 % av fjolårets medelskörd. Havren blev ändå den största förloraren i torkan med endast ca 18 % av fjolårets medelskörd, alltså vi kom inte ens upp till 1/5 av fjolårets ekohavreskörd!

Medelskörden för vårvete i ekosortförsöket stannade i år på 1,3 ton (1 301 kg) per hektar. Ifjol, 2017 var medelskörden för vete nästan 5,4 ton.
Högst medelskörd har Tritop med 1 776 kg/ha, följt av Leidi med 1 607 kg/ha. Lägst medelskörd har Lantsorten Pika (923 kg/ha), som enda sort med under 1 ton i medelskörd.
Kvalitén är bra. Medelprotein 14 % (vilket är 2% högre än ifjol), högst protein har Pika (16,6%) och lägst Leidi (12,0%). Högst hektolitervikt har Kreivi (79,6) och lägst Pika (74,4), medeltalet för ekovetets HLV stannade på 77,7 kg/hl. Även falltalen är bra med ett medel på 269, högst Wappu (342) och lägst Leidi (213).

Medelskörden för korn i ekosortförsöket stannade i år på 1,3 ton (1 321kg) per hektar. Ifjol, 2017 var medelskörden för korn nära 5,6 ton.
Högst medelskörd har Salome med 1 750 kg/ha, följt av Harbinger med 1 713 kg/ha. Lägst medelskörd har foderkornet Wolmari (766 kg/ha). Medelproteinet är 12,4 % med en variation på 11,2 % (Trekker) till 13,9 % (Wolmari och Alvari). Medel HLV blev 63,8 kg/hl (variation 60,4 Alvari – 68,1 Arild).

Årets högst avkastande havre är Donna med 1 452 kg/ha, följt av Avetron med 1 403 kg/ha. Lägst medelskörd har Meeri (831 kg/ha). Medelskörden för årets havre landar på endast 1,2 ton (1 213kg) per hektar. Ifjol, 2017 var medelskörden för havre drygt 6,6 ton. Endast ett år tidigare, år 2012, har vi haft under 2 ton i medelskörd på havre i våra ekosortförsöks nu 7-åriga historia. 2012 var medelskörden ändå nästan 2 ton med en medelskörd på 1 954 kg/ha.
Medelproteinet är 13,3 % med en variation från 12,5 (Donna) till 14,2% (Meeri). Medel HLV är 48,0 kg/hl och variation från 44,8(Steinar) till 50,6 (Avetron).
Vi analyserade även havren på DON, alla utom Belinda visade 0-värde ( = <0,5). Belinda visade ett litet utslag på 0,54 ppm, men klarade livsmedelskvalitet som för havre är =/<1,75 ppm (ppm = mg/kg).

Ekovete2018

Ekokorn 2018

Ekohavre 2018