Förhandsresultat från ekofältet i Lovisa 2020 (skörd, protein, HLV)

20 oktober, 2020

Förhandsresultat från ekofältet i Lovisa (skörd, protein, HLV)

Skörden har tagits omhand på Västankvarn Försöksgård och i förra veckan började vi först rensa och väga in skörden för att sedan dra proverna genom labbet. Vi började med Nit-maskinen som ger fukt-%, protein, stärkelse och hektolitervikt. Dessa förhandsresultat presenteras nedan.

Skörd och protein

Medelskörden för vetesortförsöket var relativt bra och stannade i år på 3489 kg, högst medelskörd hade Kreivi (4015 kg/ha) och lägst Leidi (3058 kg/ha). Medelproteinet var 11,1 %.

Havrens medelskörd blev som väntad god och stannade på 5218 kg/ha. Högst medelskörd hade Steinar (5869 kg/ha) och lägst Meeri (3994 kg/ha), medelproteinet var också här 11,1 %.

Kornet klarade sig lite sämre i år men kom ändå upp till en medelskörd på två ton. Högst medelskörd hade Arild (3117 kg/ha) och lägst Alvari (1256 kg/ha), medelprotein var 10,6 %.
(mer info i tabellerna nedan)

Bilder från rensning och labbjobb i Västankvarns nya fina utrymmen: