Hållbarhetsveckan Österbotten

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
27.09.2021 – 03.10.2021
00:00-23:59


Om Hållbarhetsveckan

”Med Hållbarhetsveckan i Österbotten vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade i Österbotten skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs i regionen lyfts fram.”
Läs mer om Hållbarhetsveckan här: https://hallbarhetsveckan.fi/ 

Mångsidigt program utlovas under veckan, bekanta er med programpunkter och evenemang här: Hållbarhetsveckan i Österbotten 27.9.-3.10.2021