Grundkurs i ekologisk odling 2024 – INHIBERAD!

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
05.03.2024 – 19.03.2024
09:00-15:30


OBS! Kursen inhiberad!

Vårens ekogrundkurs på svenska, vilken skulle ha arrangerats av Edunova i samarbete med Nylands Svenska Lantbrukssällskap och Österbottens Svenska Lantbrukssällskap i mars, är inhiberad pga för få anmälda. Om ni behöver kursen i vår(ekoförbindelsen kräver avlagd kurs), så var i kontakt med er ekorådgivare!
Om ni vill gå kursen på finska hittar ni ProAgrias ekogrundkursutbud via länken nedan
☘️ https://www.proagria.fi/toimialasi/palvelumme-luomutiloille/luomukurssit-2024 

Mars 2024 – Grundkurs i ekologisk odling

Grundkurs i ekologisk odling 2024

Kursen är obligatorisk för nya gårdar som ansöker om en ekoförbindelse, vilken berättigar till ekoersättning (ekostöd). Gäller även ekogårdar som genomgår en generationsväxling, där nya odlaren ska ha kursen avlagd innan ekoersättningen kan erhållas!
OBS. endast denna kurs arrageras på svenska våren 2024.

Program:

5.3. Produktionsvillkor, kalkylering att lägga om till eko, ekoträdgårdsproduktion.

7.3. Markvård, näringsförsörjning, gödsling och vallodling

12.3. Växtföljdens betydelse och planering, spannmål och proteingrödor

14.3. Växtskyddet i ekologisk odling

19.3. Omläggning till eko, ekoutsäde, ekoförbindelse och –granskning, ekomarknad, informationskällor

Plats: Distans via Microsoft Teams.

Kursavgift: 80 €/kursdag + moms. Totalt 400 euro + moms för hela kursen (fem kursdagar).

Anmälan sker elektroniskt på www.edunova.fi/kurser, senast den 29.2.2024.

Kursen ordnas av Edunova i samarbete med Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och Nylands Svenska Lantbrukssällskap.

Tilläggsinfo: Micaela Ström NSL, micaela.strom@nsl.fi Ulrika Wikman ÖSL, ulrika.wikman@lantbrukssallskapet.fi, eller Ann-Sofi Ljungqvist Edunova Ab, ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi.

Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig.