Fältvandring i Vörå 19.8.2019

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
19.08.2019
14:00-17:00


Diskussions- och informationstillfälle för dig som är intresserad av ekologisk produktion

Projekt EkoNu 3.0 arrangerar en
Fältvandring i Vörå/ Måndag 19.8.2019 kl. 14.00->

Plats: Per-Johan och Annika Grannas ekogård, Kondivorvägen 101, 66600 Vörå

Program: Ekogården Per-Johan och Annika Grannas förevisar olika ekogrödor bl.a. havre, korn, vete och åkerböna samt olika vallar (klöver-och lusernblandningar). Ekorådgivare Ulrika Wikman ProAgria ÖSL deltar i diskussionerna.

Närmare info: Ann-Sofi Ljungqvist, tel. 044- 750 3220 eller Ulrika Wikman tel. 050 -585 2305. Ingen anmälan behövs. Välkomna !