EU Organic Day

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
23.09.2023
00:00-23:59


EU Organic Day

23 september, EU:s ekologiska dag, det perfekta tillfället att brett fira den ekologiska sektorn och att utvärdera Europas framsteg mot att nå sitt mål om 25 % ekologisk mark till 2030!

Mer info på webbplatsen: https://www.organicseurope.bio/get-involved/european-organic-day/