Ekotankesmedja 2021, dag 3/3

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
24.03.2021
17:00-19:00


Ekotankesmedja 2021 

I fjol ställdes den populära ekotankesmedjan tyvärr in på grund av Covid-19 pandemin, och i vår är situationen ännu inte bättre. Vi får leva ett tag till med att inte kunna träffas fysiskt. Därför har vi tagit beslutet att genomföra Ekotankesmedja 2021 via webben!
Det blir ett litet annat upplägg, istället för en lång dag blir det nu en serie av kortare föreläsningar på ca 2h/dag inklusive diskussion. Ett webbtillfälle ger oss dessutom möjlighet att bjuda in långväga gästföreläsare! 

Ekotankesmedjan går av stapeln under våren 2021, v. 11-12, och genomförs via Microsoft Teams.
Tankesmedjan ordnas som vanligt av Projekt EkoNu 3.0 i samarbete med Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, SLC
Årets huvudtema är kolinlagring och regenerativ odling på ekogården, för jorden (odlingsjorden och planeten), människan och ekonomin på lantgårdarna. Samtidigtar vi tar upp övriga aktuella ämnen som ekomarknaden, CAP och nya programperioden samt nya ekoförordningen.

Ekotankesmedja 2021 – Regenerativ odling, integrera betesdjur/Holistic Management
Onsdag 24 mars, kl. 17:00-19:00

Föreläsare:
– Regerenative Livstock Farming/Grazing Principles(Holistic management) – Blain Hjertaas, Saskatchewan Kanada (föreläsningen går på engelska)
Holistic Management på Koskis Gård – Fredrik von Limburg Stirum, Koskis gård

Anmälan görs senast 22.3. till: micaela.strom@nsl.fi eller ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi 

Teamslänken skickas ut till de anmälda dagen före webbinariet äger rum.

Har du frågor? Kontakta Micaela 044-380 7771 eller Ann-Sofi 044-750 3220

————————————-