Ekoaktörer inbjuds till ett utvecklings- och samarbetsmöte i samband med KoneAgria mässan i Tammerfors

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
12.10.2023
14:00-16:00

Plats
KoneAgria, Tammerfors Utställnings- och Sportcenter (Kabinett Myrsky)


Ekoaktörer inbjuds till ett utvecklings- och samarbetsmöte i samband med KoneAgria mässan i Tammerfors torsdagen 12.10.2023.
Tillfället är tvåspråkigt

Luomutoimijat kutsutaan kehittämis- ja yhteistyökokoukseen KoneAgrian messujen yhteydessä Tampereella torstaina 12.10.2023.
Tilaisuus on kaksikielinen
=> Inbjudan_Kutsu_12.10.2023

Under det senaste året har det hänt mycket kring och inom ekobranschen i Finland. Speciellt oroväckande är att ekokonsumtionen sjunkit i Finland, de nordiska länderna och i Tyskland. Livsmedelsprisernas stigning har klart också påverkat försäljningen av ekoprodukter. I fjol låg dock försäljningen av ekoprodukter fortfarande på en högre nivå än före 2019 dvs före coronapandemin.

Vi inom SLC´s ekoutskott och projekt Eko+ har diskuterat denna trend under våra möten och vi kom fram till att vi önskar att sammankalla våra kollegor dvs ekoaktörer och ekoproducenter för att diskutera hur vi kunde med konkreta åtgärder göra något åt detta. Diskussionstillfället är planerat som informellt dvs alla mötesdeltagare får säga sin åsikt, komma med förslag mm men vi kommer att ha mötesordförande och –sekreterare. ProLuomu rf kommer att delta och kan informera oss om det senaste gällande handel och export av ekolivsmedel.
Du som aktör och/eller producent inom ekobranschen inbjuds nu till ett diskussionstillfälle i Tammerfors i samband med KoneAgria mässan. Obs. tillfället är tvåspråkigt, så att var och en pratar sitt eget språk.

Tid: torsdag 12.10.2023 kl.14:00-16:00
Plats: KoneAgria mässan vid Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Tammerfors. Kabinett Myrsky.

Vi vill gärna att du anmäler ditt intresse för tillfället, så att vi vet hur många som kommer. Anmäl dig gärna senast 9.10.2023 till Ann-Sofi eller Micaela (se kontaktuppgifter nedan).

Hjärtligt välkomna!

Steve Nyholm, Svenska lantbruksproducenter centralförbund r.f.´s (SLC) ekoutskottsordförande och styrgruppsordförande för projekt Eko+

Ann-Sofi Ljungqvist, projektledare
ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi
Tel. 044- 750 3220

Micaela Ström, projektkoordinator 
micaela.strom@nsl.fi
Tel. 044- 380 7771

Arrangörer för tillfället är SLC och Projekt Eko+
Projekt Eko+ finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EUGFJ) via Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Österbotten.