Ekosvinproduktion – guide om goda produktionsmetoder

17 februari, 2014

ProAgria

LuomusikatuotannonHyvätToimintatavatProAgria sakkunniga, bl.a. Ulla-Maija Leskinen och Sini Perttilä, har gjort en guide för svinproducenter som övergår till en ekologisk svinproduktion eller helt nya producenter.

I guiden tas bl.a. upp hälsovård och välbefinnande, skötselkrav, foder och planering av utfodring.

Guiden (endast på finska) finns att hämta från ProAgria KL hemsida: www.proagria.fi/sisalto/2601