Ekosortförsöken skördades under goda förhållanden i Östra Nyland

23 augusti, 2013

Ekosortförsöken tröskades den 21 augusti i Gammelby under goda, soliga förhållanden.

Skördarna ser bättre ut än ifjol och spannmålen tröskades med en fukthalt på 15-16 %. Ingen liggväxt observerades, men ett par havresorter har börjat luta en aning och axen har böjds neråt. Kornen är korta och en del ogräs har vuxit igenom, men även här ser skördarna bättre ut än föregående år. Nu ligger säckarna på torken och det är bara att invänta analysresultaten som kommer under hösten.

Bilder tagna av Bodil Lindqvist, Nylands Svenska Lantbrukssällskap och Micaela Ström, EkoNu!

(KLICKA på bilderna för att få dom större!)

_____________________________________________________________________________

 

Premiär på ekofältet! Den lilla röda försökströskan av märket Hege årsmodell 1984 matar vant in det första vetet på skärbordet.

Premiär på ekofältet! Den lilla röda försökströskan av märket Hege årsmodell 1984 matar vant in det första vetet på skärbordet.
.

Årets veterutorna är fina, inte mycket ogräs här som stör skördandet!

Årets veterutor är fina, inte mycket ogräs här som stör skördandet!
.
.

Soliga förhållanden då årets ekorutor skördades i Gammelby

Soliga förhållanden då årets ekorutor skördades i Gammelby.
.
.

! år är det Micaela som får äran att köra Hege medan Bodil och Torbjörn turas om på marken med att säcka skörden och fästa rätt lapp på rätt säck.

I år är det Micaela som får äran att köra Hege medan Bodil och Torbjörn turas om på marken med att säcka skörden och fästa rätt lapp på rätt säck.
.

Försökströskan Hege från -84 bland årets ekoveterutor i Gammelby

Försökströskan Hege från -84 bland årets ekoveterutor i Gammelby

Havrens tur att tröskas, inte heller här finns mycket ogräs i försöksrutorna.

Havrens tur att tröskas, inte heller här finns mycket ogräs i försöksrutorna.
.
.
.
.

Ingen liggsäd observerades, men som man ser här i andra upprepningen har två havresorter börjat böjas neråt och luta, dessa två är Marika och Eemeli.

Ingen liggsäd observerades, men som man ser här i andra upprepningen har två havresorter börjat böjas neråt och luta, dessa två är Marika och Eemeli.
.
.

Ekohavren tröskas i Gammelby

Ekohavren tröskas i Gammelby
.

Kornet till höger är precis som ifjol kort. Näringen från gröngödslingsvallen frigörs inte i tillräcklig mängd då när kornet behöver mycket näring och ska skjuta strå. Ska man odla korn borde man ha tillgång till stallgödsel eller gödsla med tex viljo-gödsel som är tillåtet vid ekologisk odling.

Kornet till höger är precis som ifjol kort. Näringen från gröngödslingsvallen frigörs inte i tillräcklig mängd då när kornet behöver som mest näring och ska skjuta strå. Ska man odla korn borde man ha tillgång till stallgödsel eller gödsla med tex viljo-gödsel som är tillåtet vid ekologisk odling.
.

En del av kornrutorna är ändå täta och nästan fria från ogräs som denna ruta med sorten Fairytale

En del av kornrutorna är ändå täta och nästan fria från ogräs som denna ruta med sorten Fairytale.
.
.
.
.
.

Sista rutorna tröskas, Torbjörn tömmer uppsamlingsboxen under Hegen och häller kornet i säcken för att sedan knyta igen med rutans etikett på säcken.

Sista rutorna tröskas, Torbjörn tömmer uppsamlingsboxen under Hegen och häller kornet i säcken för att sedan knyta igen med rutans etikett på säcken.

När allt är tröskat, förutom skyddszonerna som ni här kan se står kvar på fältet, samlas säckarna in och körs till torken.

När allt är tröskat, förutom skyddszonerna som ni här kan se står kvar på fältet, samlas säckarna in och körs till torken.
.
.