Ekogårdar – delta i naturens dag i augusti!

5 februari, 2018

Text: Minna Nurro/Pro Luomu

Ekogårdar – delta i naturens dag i augusti!

Den finska naturens dag firas i år lördagen den 25 augusti. Då får ekogårdar igen möjlighet att hålla öppet hus. Nu söker vi gårdar runt om i landet som vill delta i evenemanget. Målet är att 50 ekogårdar ska slå upp sina dörrar för allmänheten i augusti i år.

I fjol lockade naturens dag 35 ekogårdar i 14 landskap. Nästan alla möjliga driftsinriktningar var representerade. Även biodynamiska gårdar och flera svenskspråkiga gårdar var med.
Vi hoppas att ännu flera gårdar med en ännu bredare skala deltar i evenemanget i år. Det vore positivt om några aktiva gårdar i synnerhet i Södra Österbotten, Tavastland och Kajanaland anmälde intresse. Likaså vore det fint att få åtminstone ett ekohönshus med – ekologiska ägg toppar ju listan över mest köpta ekoprodukter.

Djur och upplevelser dragplåster

I fjol råkade det vara kyligt och regnigt på naturens dag, men trots det var det många som ville besöka ekogårdarna. Alla gårdar var dock inte lika populära – evenemang för allmänheten är alltid förknippade med en risk att folk av ett eller annat skäl inte tar sig iväg.
Utifrån gårdarnas respons ser det ut att det säkraste dragplåstret är möjligheten att se husdjur, köpa gårdens och de närliggande gårdarnas produkter samt att dricka kaffe och äta. Även möjligheten att delta i någon aktivitet eller tävling eller att se en föreställning lockar människor. Att diskutera med gårdsägarna är alltid intressant, men enbart det räcker inte som program.
Det som också är viktigt är hur besökare når gården, det vill säga läget nära en stad är en obestridlig fördel. Erfarenheterna från i somras visar visserligen att folk är villiga att åka även långa sträckor om de kan förvänta sig att se och uppleva något oerhört intressant, till exempel ekologiskt uppfödda nötdjur och svin som vistas på naturbetesmarker.

Öppet hus för sjätte gången

Evenemanget Öppet hus på ekogårdar samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, Luomuliitto, Pro Luomu, MTK och SLC (i samarbete med EkoNu!), som producerar marknadsföringsmaterial för de deltagande gårdarna. Materialet ska göras mångsidigare enligt gårdarnas önskemål.
I fjol stod jord- och skogsbruksministeriet för första gången för kostnaderna för radioreklam på flera kanaler: reklamen ska köras igen i augusti. Ministeriet ska också informera om evenemanget över hela landet.
Blev du intresserad? Ta kontakt under februari månad: Leena Seppä, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2373, leena.seppa@mmm.fi

Webinfo från fjolårets Öppet hus på ekogårdar: luomu.fi/luonnon-paiva-luomutiloilla-2017

Naturensdag