Bilder från ekosortförsöket och ekogödslingsförsöket 27 juli 2015

27 juli, 2015

NSLs ekorådgivare Micaela Ström gör observationer i ekofältet
Foto: Staffan Björkell, NSL

NSLs ekorådgivare Micaela Ström gör observationer i ekofältet Foto: Staffan Björkell, NSL

Snart två månader har gått efter sådd och grödan har fått stå ut med mycket vatten under den tiden! Trotts den rikliga nederbördsmängden har försöken klarat sig bra. Lite ojämnheter syns givetvis i rutorna, framförallt är det tydligt var på fältet täckdikena går!

Denna gång gjordes sjukdoms- och axgångsobservationer när vi besökte fältet i slutet av juli. Det mesta började redan ha gått i ax, men en del havresorter hade ännu inte allt i vippa.

Nedan bilder från 27.7. Klicka på bilderna för att göra dem större.

 

KORN 27.7. Halikon Ohra (lantsort) är på bilden till höger betydligt längre än de andre kornsorterna.

WP_20150727_09_07_33_Pro Korn

 

HAVRE 27.7. Havren ännu inte helt i vippa, på bilden till höger syns ojämnheterna i rutorna till följd av den regniga våren/försommaren.

WP_20150727_08_41_37_Pro Havre

 

VÅRVETE 27.7.

WP_20150727_11_04_51_Pro Vete

Sjukdomsobservationer gjordes under besöket;
bland annat hittades (från vänster till höger) DTR (Vetets bladfläcksjuka), Havrens bladfläcksjuka och Kornets bladfläcksjuka i fältet denna gång.

DTR Havrens bladfläcksjuka Kornets bladfläcksjuka

 

Gödslingsförsök 27.7.

WP_20150629_07_35_54_Pro WP_20150629_07_43_36_Pro