Bilder från ekoförsöksfältet 27-28.7.

29 juli, 2016

Nu är det tre veckor sedan vi besökte ekofältet sist. Alla sorter har gått i ax och några rutor har redan börjat gulna.

Det syns tydligt var på fältet det stått mest vatten, den första upprepningen är värst drabbad och kornet och vetet där har tagit mycket skada. Överlag är fältet mycket ojämnt i år och det bidrar till att ogräset trivs bra.

Senaste dagarna har det gjorts observationer i fältet, bla sjukdoms- och längdobservationer. Gångarna trimmades samtidigt en gång till inför gruppbesök ut till ekoförsöken i början av augusti.

Nedan följer  bilder från 27 och 28 juli (klicka på bilderna för att göra dem större):

WP_20160728_12_19_45_Pro WP_20160728_12_19_48_Pro WP_20160728_12_19_53_Pro WP_20160728_12_20_08_Pro WP_20160728_12_21_06_Pro WP_20160728_12_21_18_Pro WP_20160728_12_22_02_Pro

Före trimmning

WP_20160728_08_28_15_Pro WP_20160728_08_28_02_Pro

Efter trimmning

WP_20160728_09_35_00_Pro WP_20160728_12_14_50_Pro WP_20160728_12_14_54_Pro WP_20160728_12_15_06_Pro

Längdmätning 27.7.

Mycket varierande längd också inom samma ruta, tydligt tecken på att grödan inte mått så bra. Bäst har havren klarat sig och sämst kornet.

WP_20160727_16_51_59_Pro WP_20160727_16_52_42_Pro WP_20160727_16_58_25_Pro WP_20160727_16_59_04_Pro WP_20160727_16_59_30_Pro

Sjukdomsobservationer 28.7.

Havren är relativt frisk, lite bladfläcksjuka hittas ändå i alla rutor. Till och med ett ax drabbat av havrens flygsot hittades i en Axeli ruta. Ingen rost i år.

WP_20160729_11_27_27_Pro WP_20160729_11_29_29_Pro

Kornets bladfläcksjuka

WP_20160729_11_26_39_Pro WP_20160729_11_26_50_Pro

I vetet hittades både vetets bladfläcksjuka (DTR) och brunfläcksjuka (Septoria), endast lite brunrost hittades i ett par rutor.

WP_20160729_10_47_14_Pro WP_20160729_10_50_26_Pro WP_20160729_11_09_59_Pro WP_20160729_11_17_06_Pro

Demorutor

Den som följde med våra ekodemorutor ifjol kommer kanske ihåg hur fina rutor vi hade och hur långa sorterna var, i år är de betydligt kortare och glesare, men ändå längre än de vanliga vetesorterna. Bovetet slutar just blomma och linet har satt frö.

WP_20160728_12_20_51_Pro WP_20160727_16_56_59_Pro WP_20160727_16_57_24_Pro WP_20160729_11_22_51_Pro WP_20160727_16_55_40_Pro

Gödslingsförsöket 28.7.

WP_20160728_12_15_10_Pro WP_20160728_12_15_36_Pro WP_20160728_12_15_50_Pro