Bilder från ekofältet i Ingå 4.8. & 19.8.

20 augusti, 2021

EkoNu ordnade fältträff på ekofältet i Ingå den 4 augusti. Fältet har ljusnat upp bra och närmar sig mognad även om speciellt havren är något ojämn. Åskmolnen gick runt oss under träffens gång och en lite skur kom när vi satte oss i bilarna för att åka hem.
Väderstationen på Västankvarn några km bort visar nederbörd på 168 mm i augusti. Skurarna har gått lokalt, så det är svårt att säga hur mycket som kommit just här på ekofältet, men vi kan konstatera att det räcker nog nu! 😀

17.8. gjordes längdmätningar på fältet. Speciellt havren har lämnat kort i år med en medelstrålängd på bara 48 cm, längst är sorten Donna med sina 55 cm och kortast strå(45 cm) har Canary i år.
Medelstrålängden för alla vårveten blev 56 cm, medellängd för ogödslade rutor 54,5 och gödslade 58,5 cm. det skiljer alltså 4 cm. Längst av de ogödslade rutorna var sorten Tritop (59,5 cm) och längst bland de gödslade Demonstrant (63 cm).

Några bilder nedan från fältträffen 4.8. och senaste besök till fältet 19.8. Båda gångerna avslutades vistelsen med en regnskur!

Fältträff 4 augusti:

Besök till ekofältet för mognadsobservation 19 augusti: