Besök på Ålands Försöksstation 7.8.

15 augusti, 2013

I år sammarbetar EkoNu! och NSL med Ålands Försöksstation i Jomala då det gäller ekosortförsöken. Att man har likadana försök på fler platser gör att resultaten bli bredare och säkrare.
På Åland hittas nästan alla de sorter som vi har i våra spannmålsförsök av vete, korn och havre i Östra Nyland. Förutom de sorter vi har ”gemensamt” finns det lite fler sorter av alla sädesslagen på Åland. Sammanlagt hittas 14 maltkornssorter, 12 havre och 12 vetesorter i Ålands ekosortförsök. På försöksgården hittas också sortförsök med ekologisk höstvete och råg.

Ålands Försöksstation har hållit på med ekoförsök sedan 1991, alltså redan över 20 år och förutom spannmål hittas här även ekoförsök med proteingrödor, som åkerböna, ärt och sojaböna, samt en del grönsaksförsök med lök, sallader och potatis.

 

Ekosortförsöken på Åland ser riktigt fina ut och det ska bli intressant att se resultaten. Det märks att här finns flera års erfarenhet av ekoodling i bagaget då man går runt bland rutorna!
Försöken har ogräsharvats två gånger och spannmålen har fått mangankelat tre gånger. Försöksgårdens jordar har högt pH vilket leder till att grödorna har svårt att ta upp mangan ur marken och bristsymtom har observerats under sommaren, därav beslutet att bladgödsla.

Här följer bilder från besöket den 7 augusti. KLICKA på bilderna för att få dom större!

 

Årets ekosortförsök av Maltkorn på Åland, bild 7.8.

Årets ekosortförsök av Maltkorn på Åland, bild 7.8.
Orsaken till att de har så många som 14 olika sorter i årets försök är att Stallhagen, det lokala ölbryggeriet, gärna vill få fram malt till sin produktion direkt från åländska bönder. Försöket visar vilka sorter som lämpar sig bäst för odling på Åland.
.

Maltkorn, Barke

Maltkorn, Barke
.
.

Maltkorn, Harbinger

Maltkorn, Harbinger
.
.

Maltkorn, Fairytale

Maltkorn, Fairytale
.

Maltkorn, Streif

Maltkorn, Streif
.

Maltkorn, Xanadu

Maltkorn, Xanadu
.

Ekovårvetena på Åland 7.8. Längre bort i bild syns också havreförsöken.

Ekovetena på Åland 7.8. Längre bort i bild syns också havreförsöken.
.

Vetet och havren såddes 10.5. på en för Försöksgården ny åker. Förfrukten var tvåårig klövergräsvall.

Vetet och havren såddes 10.5. på en för Försöksgården ny åker. Förfrukten var en tvåårig klövergräsvall.
.

Vårvete, Demonstrant

Vårvete, Demonstrant
.

Vårvete, Marble

Vårvete, Marble
.

Vårvete, Amaretto

Vårvete, Amaretto
.

Ekologiska havresortförsök på Åland 7.8.

Ekologiska havresortförsök på Åland 7.8.
.
.

Alla havresorter som vi har i våra ekoförsök i Östra Nyland finns med i detta försök.

Alla havresorter som vi har i våra ekoförsök i Östra Nyland finns med i detta försök.
.

Havre, Belinda

Havre, Belinda
.

Havre, Eemeli

Havre, Eemeli
.

Havre, Akseli

Havre, Akseli
.

Havre, Steinar

Havre, Steinar
.

Precis som hos oss hittas i rutorna en hel del rost, sjukdomsobservationer har gjorts under sommaren och förhoppningsvis hittas någon sort som tål sjukdomsangrepp bättre än andra. Eftersom man i ekologisk odling inte behandlar grödan för sjukdomar så är sjukdomsresistens en viktig sortegenskap.

Precis som hos oss hittas i rutorna en hel del rost, sjukdomsobservationer har gjorts under sommaren och förhoppningsvis hittas någon sort som tål sjukdomsangrepp bättre än andra. Eftersom man i ekologisk odling inte behandlar grödan för sjukdomar så är sjukdomsresistens en viktig sortegenskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några bilder ännu från den övriga ekologiska försöksverksamheten på Ålands Försöksstation.
Mer info om försöken samt försöksrapporter hittas på Ålands Hushållningssällskaps internetsidor HÄR!

 

Ekologiska åkerbönor

Ekologiska åkerbönor
.

De ekologiska kålförsöken med blomkål och broccoli är delvis redan skördade

De ekologiska kålförsöken med blomkål och broccoli är delvis redan skördade

Ekologiska sojabönsförsök. Ifjol regnade skörden bort, men i år ser det bättre ut!

Ekologiska sojabönsförsök. Ifjol regnade skörden bort, men i år ser det bättre ut!

Ekologiska löksortsförsök av olika arter.

Ekologiska löksortsförsök av olika arter.
.

Ekologiska potatisförsök

Ekologiska potatisförsök