Analysresultat från årets Ekosortförsök (inklusive SLU-demo)!

17 december, 2015

Korn

Här hittas en sammanfattning från årets ekosortförsök (pdf): Analysresultat från ekosortförsöken i Lovisa 2015.

Presentationen innehåller bilder, skörde- och analysresultat från årets ekosortförsök. Här ingår även analysresultat från DEMO-rutorna med svenska spelt- och lantsorter.

Gödslingsförsöket behandlas senare i egen sammanfattning.

 

 

Brun borst vete

 DEMO2015Ny