Analysen av årets ekoskörd har påbörjats

16 september, 2013

Förra veckan  började vi förbereda analysen av ekosortförsökets skördar.

Innan skörden analyseras kör vi alla påsar skiljt från varje ruta genom en sorterare som tar bort eventuellt skräp som kvarblivna agnar, ogräsfrön etc… Efter att ”påsen” gått genom sorteraren vägs skörden upp och antecknas innan man tar ett delprov från påsen.
Detta delprov ska sedan blandas ihop med likadana prover från de andra tre rutorna av samma sort. När alla fyra provrutors vikter antecknats separat för sig och man blandat ihop de fyra delproverna tar man på vara ett ca 1 kilograms prov som sedan går till analys.

Hektarskörden räknar vi ut först efter att analyserna gjorts, då den beräknas enligt faktiska fukt-% i spannmålen. Andra analyser som utförs är förutom fukt även hektolitervikt, protein, tusenkornvikt och på vetet även falltal som anger bakningsegenskaperna. Maltkornet storlekssorteras också efter maltkornsindustrins måttskala.

Nu kan vi bara invänta analysresultaten från laboratoriet, resultaten borde komma inom denna månad!

Först körs skörden genom en sorterare som blåser bort småskräp ur säden.

Först körs skörden genom en sorterare som blåser bort småskräp ur säden.
.

Sedan vägs skörden upp och antecknas i datorn, denna vikt som man nu har visar ännu inte hektarskörden utan rutskörden.

Sedan vägs skörden upp och antecknas i datorn, denna vikt som man nu har visar ännu inte hektarskörden utan endast rutskörden.

Delprover från alla fyra rutor med samma sort blandas ihop till ett representativt prov som sedan analyseras.

Delprover från alla fyra rutor med samma sort blandas ihop till ett representativt prov som sedan analyseras.