Analys av årets ekoförsök är i gång – inledande resultat från försöksfältet i Lovisa

31 oktober, 2023

Analys av årets ekoförsök är i gång – inledande resultat från försöksfältet i Lovisa 2023

Vi har äntligen kommit igång med invägning, rensning och analysering av årets ekoförsök på NSL Lab!
För sortförsöken i vårvete, korn och havre har vi lite inledande resultat från försöksfältet i Lovisa åt er:

Medelskörd för vete blev där 4 ton (4 011kg/ha) och sorterna Leidi (4 988 kg/ha), Calispero (4 731 kg/ha) och Iceman (4 346 kg/ha) ligger i top medan botten placeringarna går till Anniina (3 330 kg/ha) och Iisakki (3 595 kg/ha). Anniina har dock högst protein på hela 13,35 %. Medelproteinet ligger på 12 % och hektolitervikten i medeltal 76,2 kg/hl.

Medelskörden för korn i Lovisa landade på dryga 2,2 ton (2 250 kg/ha), högst skörd har foderkornet Arild (2 995 kg/ha) och maltkornet Vanille (2 843 kg/ha). I botten hittas Alvari och Kaarle. Proteinet är i medeltal 10,8 % och hektolitervikten 58,9 kg/hl.

Havreskörden i ekoförsöken i Lovisa blev i medeltal nästan 4,7 ton (4 696 kg/ha), tre sorter kom över 5 ton i medeltal (Avanti, Donna och Benny). Hektolitervikterna låga, medeltal 51,9 kg/hl och proteinet 11,8 %.

Mer resultat inom kort, stay tuned!

Analys på NSL Lab
Skörd 16.9.2023
Drönarbild från ekofältet i Lovisa 25.8.2023
Foto: Jens Bäckman