Ekologisk vallodlingsdag Brusaby

Datum/Tid
18.07.2018
10:00-14:00

Plats
Axxell Brusaby


Välkomna på en intressant temadag om ekologisk vallodling! Under dagen gör vi även observationer i fält.

Tid: Onsdagen den 18 juli, kl. 10:00-14:00

Plats: Axxell Brusaby, Brusabyvägen 2, 25700 Kimito. Föreläsningen hålls i kosthållsbyggnaden (karta finns på parkeringen i Brusaby).

Program: Dagen består av föreläsning och diskussion kring aktuella ämnen inom ekologisk vallodling och fältvandring med observationer i fält både ovanför och under markytan där vi tittar på Brusabys ekovallar i Strömma. Föreläsare under dagen är vallexperten Jan-Olof Johnsson samt Leila Warén-Backström, driftschef på Brusaby gård.

Följande ämnen behandlas under valldagen:
• Utvecklingsstadier och skördetidpunkt
• Bedömning av täthet och skördenivå
• Skördetidsprov
• Kompletteringssådd
• Ogräsförekomst
• Bedömning av andel klöver i vallen
• Betesvall

Tillfället är gratis. Sista anmälningsdagen är 16.7. och anmälan görs med SMS till Maria Kulmala 044-739 7270.
Arrangörer: Projekt EkoNu! och projekt Luomumpi Varsinais-Suomi
AnnonsBrusaby_18.7.18