Sortobservationsförsök för ekospannmål (ProAgria 2014)

13 januari, 2015

I sista numret (2/2014) av tidningen Bondeföretagaren som utges av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL) har Ulrika Wikman skrivit en sammanfattning från ProAgrias observationsskiften med ekologiska sorter sommaren 2014.  Syfte med observationsskiften var att få mer kunskap om hur olika havre-, vårvete- och kornsorter fungerar i ekologisk odling.

Försöken anlades på ekoåkrar vid enskilda ekojordbrukare runt om i landet. Sommarens sortobservationsförsök har genomförts under ledning av ekoexpert Arja Nykänen från ProAgria Södra-Savolax och finansierats av Luonnonmukaisen tuotannon edistamissäätiö och lokala ProAgria EU-projekt.

Rutorna såddes och sköttes under sommaren av böndera och observationer gjordes av ProAgrias personal. En del av rutorna tröskades av bönderna själva men till exempel i Esbo och Koria kunde NSLs försökströska användas (bilder från tröskning här!)

I samma tidning har Jan-Olof Johnsson presenterat de valldemorutor som anlagts av ÖSL våren 2014. Demorutorna har anlagts både på konventionella och ekologiska gårdar och observationer görs där ännu nästa år.

Läs artiklarna i Bondeföretagaren 2/2014 här!

Sortobservationsförsök för ekospannmål

(klicka på bilden för att göra den större!)