Resultat från jordprover, biokol observationsskifte i Svartå 2020

22 september, 2020

Resultat från jordprover, biokol observationsskifte i Svartå 2020

Några dagar efter att Nina hade skördat sina ärter från biokol-observationsfältet i Svartå togs jordprover från de 5 olika behandlingarna:

Försöksled:

  1. 0-ruta
  2. Biokol 10 ton/ha, laddad med vatten
  3. Biokol 10 ton/ha, laddad med kompostvatten
  4. Biokol 10 ton/ha, laddad med kompostvatten + Sobac Quaterna 100 kg/ha (pelleterad ”svampgödsel”)
  5. Sobac Quaterna 100 kg/ha (observera att Sobac-jordprovet inte togs riktigt fast i de andra, vilket också syns på jordprovernas resultat)

    Läs mer om observationsdemot i tidigare inlägg: https://www.ekonu.fi/observationsskifte-i-vastnyland-2020-biokol/
    Kolla in vårt webbinarium om biokol, här presenteras också sommarens biokolförsök: https://www.ekonu.fi/webbinarium-om-biokol-och-biostimulanter-som-jordforbattringsmedel-forelasningsmaterial/

Jordproverna togs 2.9.2020 och skickades för analys till Eurofins, analyspaketen som användes var ProAgria Näringstillståndanalys + grundanalys (för nollrutan togs oljeväxtpaket).

Det är svårt att dra några slutsatser av jordanalyserna (eftersom det är bara en ruta/behandling och ännu bara ett års resultat) men nedan finns några bilder med sammandragen av analyserna samt längst ner kan man även klicka upp hela analyserna om man är intresserad av att fördjupa sig i resultaten.

Markkartering, grundanalys/oljeväxtpaket:

Mikrober, svampar och bakterier:

Sammandrag av NIR-analysen:

Här hittar ni hela analyserna:

Bilder från provtagningen:
Två jordaskar/prov behövs för den omfattande ProAgria-analysen. I de rutor som behandlats med biokol syns kolet ännu på ytan, det har harvats in efter spridning.
Det som ser ut som maskrosor är cikoria som har ingått i Ninas bottengröda. Roten användes förr som kaffesurrogat och medicinskt mot bland annat gikt. Cikoria har djupa pålrötter och är bra för jordstrukturen, på dessa exemplar som plockats upp där som vi tog jordprovet för Sobac-behandlingen syns det att rötterna fått jobba. Jorden är ganska hård här uppe på kullen.