Presentation av resultaten från ekosortförsöken 2014 på Åland

13 januari, 2015

Nu har resultaten från Ålands Försöksstation blivit klara. Vi samarbetade med ekosortförsöken även i år, och resultaten från de ekologiska vete, havre och korn försöken kan ni bekanta er med nedan.

Förutom de gemensamma försöken finns ekologiska grönsaksresultat samt även höstråg och höstvete tillgängliga på hemsidan: Ålands Försöksstation

HAVRE

Obelix avkastade i somras bäst på Åland med en kärnskörd på 5230 kg/ha, Flocke kom på andra plats med 5115 kg/ha och Belinda på tredje plats med 5070 kg/ha. Belinda avkastade bäst i NSLs försök i Gammelby och Obelix kom på tredje plats, medan Flocke inte alls fanns med i NSLs ekoförsök. Se rapporten från Åland här: HAVRE 2014

KORN

KWS Irina avkastade bäst i de Åländska ekoförsöken med en kärnskörd på 5155 kg/ha. Irina avkastade även bäst i NSLs försök 2014! Ålands näst bäst avkastade var Sunshine med 4739 kg/ha tätt följd av Wolmari 4542 kg/ha och Fairytale 4404 kg/ha. Hela rapporten här: MALTKORN 2014

VÅRVETE

Hamlet hade högst kärnskörd av vårvete sorterna, följd av Diskett (4120 kg/ha) och Lennox (4000 kg/ha). Varken Hamlet eller Diskett hittas i NSLs försök. Lennox fanns med i NSLs försök, avkastningsnivån ungefär i mitten av våra sorter.  Hela vårvete rapporten här: VÅRVETE 2014

Ålands hushållningssällskap