Observationsskiften och ekosortförsök odlingssäsong 2013

12 maj, 2013

EkoNu! har runt om i Svenskfinland olika observationsskiften som vi kommer att följa med bilder här på hemsidan under sommaren.  Syftet med dessa är att t.ex. belysa olika odlingstekniska saker och ge nya tips till ekoodlare runt om i landet. Senare i höst ordnas ”dikesrensträffar” till dessa skiften och gårdar så att man själva kan komma ut och beskåda resultaten.

Följ observationsskiftena HÄR och sortförsöken HÄR!

Österbotten:

I sommar arrangera projekten EkoNu och Klimatsmart odling demo-odlingar på sex skiften på tre gårdar. Skiftena finns hos Peter Kengo i Pensla, Thomas Jakobsson i Jussila i Nykarleby och Peter Thölix i Tölby,
Korsholm. På dessa skiften odlas olika blandningar av korn, havre eller vete och ärt. Vi prövar olika utsädesblandning både med antal spannmålsslag och mängd.

Åboland:

I sammarbete med Axxell Brusaby: På Strömma gård, som varit i ekologisk odling ca 15 år, planeras in två vetefält (förfrukt höstråg), samt ett gröngödslingsfält som kommer att fungera som demoodlingar under sommaren 2013. Vetefältena kommer att delas upp så att en del ogräsharvas efter sådd samt sås med bottenväxter. Resten av vetefältet ogräsharvas inte och här kommer Ekotjänst att visa radhackning, ogräsharvning och Cunbcut tistelskäraren på maskindemonstrationsdag den 11. juni. Utöver detta visas då också vallbrott. Det görs en provruta som krossas och kultviveras färdigt och Ekotjänst visar där sedan hur vallbrott går till med Kvick-Finn. Resten av vallen krossas med vertikalslåtterkross under demo-dagen. Efter demo-dagen kommer skiftena att följas med bilder fram till tröskningen.

Nyland:

Slåtterförsök två stycken i Östra Nyland: Observationer på slåtterintensitetens betydelse för SNF (symbiotisk kvävefixering) och man testar samtidigt hur olika slåtterintervaller påverkar ogräsförekomsten, i första hand tistel.

I Västra Nyland bland annat observationsskiften där man kör med tistelskärare.

EKOSORTFÖRSÖK:

I samarbete med Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) för andra året i rad ekologiska sortförsök med vete, havre och korn. Se fjolårets resultat här och planer för 2013!

Samma sortförsök anlagt också vid Ålands Försöksstation!