Föreläsningsmaterial från seminariet ”Ansvarsfull livsmedelsupphandling” 24.10.2017

12 december, 2017

Föreläsningsmaterial från seminariet ”Ansvarsfull livsmedelsupphandling” 24.10.2017

Ett seminarium om ansvarsfull upphandling av livsmedel och måltidstjänster för den offentliga sektorn hölls i Vasa på Campus Kungsgården i slutet oktober. Tillfället arrangerades i samarbete mellan EkoCentria, projekt Boden och EkoNu!  Tillfället riktade sig till hela matkedjan: beslutsfattare, kommunrepresentanter, upphandlingschefer, upphandlingssakkunniga, kosthållschefer, ekonomichefer samt producenter och företagare. Bland föreläsare kan nämnas jurist Jonna Törnroos från Kommunförbundet, matservicechef Kirsi Mylläri från Vasa stad, projektledare Sari Väänänen från EkoCentria.

Nedan hittar ni föreläsningsmaterialet från dagen:

Program
14.00 – Öppningsord av Tomas Långgård, ordförande för Österbottens Svenska Producentförbund r.f. (ÖSP)

14.15 –  Ansvarsfull livsmedelsupphandling – råd och argument i Närmatsguiden och Guiden till ansvarsfull livsmedelsupphandling
Sari Väänänen, projektledare EkoCentria

14.45 – Upphandlingslagen och upphandlingen av livsmedel
Jonna Törnroos, jurist, Kommunförbundet

15.30 –  Livsmedelsupphandlingen i Vasa följer principerna för hållbar utveckling
Kirsti Mylläri, matservicechef, Vasa stad

15.50 – Hur gör man en kommunal strategi för närmat?
Marcus Åkerblom, kosthållschef, Korsholms kommun

16.10 – Mera ekologiskt och vegetariskt på kommuninvånarnas tallrikar
Anu Arolaakso, projektledare, EkoCentria

EkoCentrias nya storköksrecept för vegetarisk mat
Sari Väänänen och Anu Arolaakso, EkoCentria

16.30 Kaffe – Tillfället slutar klockan 17.00

rostade_grönsaker