Webbinarium: Blommande åkerkanter gynnar pollinerare och grödor

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
16.11.2021
10:00-11:30


Carbon Action Svenskfinland ordnar ett Webbinarium 16.11. – Blommande åkerkanter gynnar pollinerare och grödor
Så blommor i en remsa på åkern och bjud humlor och bin på pollen och nektar. Genom att gynna pollinerare främjar du den biologiska mångfalden, vilket i sin tur kan höja skördarna av bl.a. oljeväxter och bondbönor. I blommande åkerkanter trivs också naturliga fiender till skadeinsekter.
Hör mer om temat av webbinariets svenska föreläsare
Anmälan senast 15.11.
Mer info om evenemanget här: https://carbonaction.org/sv/blommande-akerkanter/