Webbinarium: Bättre bördighet och mullhalt – hur svenska odlare lyckats få mera skörd

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
21.10.2021
10:00-11:00


Carbon Action Svenskfinland ordnar ett Webbinarium 21.10. – Bättre bördighet och mullhalt – hur svenska odlare lyckats få mera skörd

Hur bär sig jordbrukare i vårt grannland åt för att höja mullhalten och skördenivån? Kan metoderna anpassas och tillämpas på finländsk åkermark?
Under webbinariet får vi höra om svenska odlares erfarenheter av åtgärder som förbättrar bördigheten.
Anmälan senast 20.10.
Mer info om evenemanget här: https://carbonaction.org/sv/webbinariummullhalt2021/