Ekotankesmedja 2022, dag 1/2 (online)

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
14.02.2022
09:00-12:00


Ekotankesmedja 2022

Ekotankesmedjan ordnas även i år som ett online evenemang uppdelat på två förmiddagar, måndag 14.2. och torsdag 17.2. Kl. 9:00-12:00.

Som vanligt har vi planerat ett mångsidigt program för er till årets Ekotankesmedja!

Dag ett öppnar SLC´s ekoutskottsordförande Steve Nyholm tankesmedjan och därefter fokuserar vi på den inhemska ekomarknaden med talturer av Susann Rännäri, Luomuliitto som berättar om hur nya CAP-en påverkar ekobranschen i Finland och Aura Lamminparras, ProLuomu avhandlar ekokonsumtionen i landet, hur det ser ut idag och vad vi kan göra framåt för att stärka konsumtionen.

Med gästföreläsare från Sverige kommer vi också att diskutera kring kolbalansen i livsmedelssystemet, vad händer med eko ur ett framtida konsumentperspektiv då jordbruk och kost skall anpassa sig till de lokala förutsättningarna samt om hur viktig del idisslarna har i dessa frågor. Vidare diskuterar vi kring möjligheter att öka kolinlagringen i jorden, samtidigt som jordbrukaren får betalt för kolinlagringen, vad har man kommit fram till i Sverige? Gästföreläsarna är Jessica Johansson från plattformen Svensk kolinlagring och samhällsdebattören, författaren och lantbrukskonsulten Gunnar Rundgren.

Program 14.2.2022 :

 kl 9 -12                                                                                              

Inledning av dagens moderator Steve Nyholm, ordförande i SLC’s ekoutskott                                                    

Eko i den nya CAP:n – Susann Rännäri, verkställande direktör/Förbundet för Ekologisk odling                                                                          

Lärdomar från Svensk Kolinlagrings pilot – 40 gårdar testar kolinlagringJessica Johansson, projektledare/Svenska kolinlagring                      

Paus/bensträckare                                                                                                   

Vad händer med eko ur ett framtida konsumentperspektiv Gunnar Rundgren/Ekojordbrukare, samhällsdebattör, författare och lantbrukskonsult                                                   

Eko i Finland 2022 – hur kan vi stärka ekoprodukternas försäljning  Aura Lamminparras, verkställande direktör/ProLuomu     

Sammandrag/avslutning                                                                    

*****

Ekotankesmedjan är gratis och öppen för alla, ekologiska som konventionella odlare, rådgivare och samarbetspartners.
Anmälan till micaela.strom@nsl.fi eller ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi
Ange vid anmälan om ni önskar delta i hela eventet, eller bara någondera dagen.
Teams-möteslänkar skickas ut till anmälda senast kvällen innan respektive tillfälle.

VARMT VÄLKOMNA!

 

Bekanta er gärna med inspelningarna från senaste tankesmedja som ordnads digitalt: Ekotankesmedja 2021, föreläsningsmaterial och videoinspelningar