EkoNu! ordnar fältvandringar på våra ekologiska obsetrvationsskiften i Österbotten 14.8. och 15.8.

6 augusti, 2013

Foto 3Fältvandringar ordnas vid observationsskiftena hos Peter Thölix i Korsholm (onsdagen den 14.8.) och Thomas Jakobsson i Munsala (torsdagen den 15.8.)

I sommar arrangerade projekten EkoNu! och Klimatsmart odling demo-odlingar på sex skiften på tre gårdar i svenska Österbotten. Dessa skiften finns hos Peter Kengo i Pensla, Foto 1Nykarleby, Thomas Jakobsson i Jussila, Nykarleby och Peter Thölix i Tölby, Korsholm. På dessa skiften odlas olika blandningar av korn, havre eller vete och ärt. Vi prövar olika utsädesblandning både med antal spannmålsslag och mängd. Bilder från observationsskiftena hittas HÄR.

Teman för fältvandringarna är bl.a. ekospannmål och proteingrödor, ekomentorskap.

Tid & plats:

Onsdag 14.8.2013 kl. 14 vid Peter Thölix, Tölbyängsväg 392, Korsholm
Torsdag  15.8.2013 kl. 14 vid Thomas Jakobsson, Jussilavägen 481, Munsala

Tillfället är gratis och kräver ingen anmälning. VÄLKOMNA!

Mer information hittas via Händelsekalendern