Ekotankesmedja

Ekotankesmedjan är en endagstillställning som ordnas av  projekt EkoNu! i samarbete med SLC och är ett populärt återkommande evenemang som sammanför ekoodlare och ekointresserade från alla delar av Svenskfinland.

Ekotankesmedjor har ordnats varje år från 2010. Nästa Ekotankesmedja ordnas i Nyland onsdagen den 1.4.2020 !!

Tillställningar som denna är värdefulla och ger fina möjligheter till att i större omfattning utveckla samarbete mellan produktionsinriktningar och över regiongränserna!

Ekotankesmedjan är en fin blandning av föreläsningar och workshops som behandlar aktuella ämnen.

 

Nedan hittas artiklar, inlägg och rapporter från våra tidigare ekotankesmedjor:

Bilder från tidigare ekotankesmedjor: