Nyhetsbrev

Vänligen, fyll i ditt namn och epost adress i formuläret för att prenumerera på vårt odlarbrev.
EkoNu 3.0

Projekt EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland

 

Projektets målsättning är att

Projektet har valt följande målsättningar för den ekologiska livsmedelskedjan i Nyland och Österbotten:

  1. Inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan genom informationsförmedling
  2. Väcka intresse för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, baserad på ekologiska principer
  3. Bredda och utöka utbudet av ekologiska produkter i regionerna
  4. Arbeta för och medverka i nationella nätverk så att konsumtionen av inhemska ekoprodukter ökar i Finland
  5. Höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och -produktion förbättras och stärks
  6. Skapa och stärka samarbete inom den ekologiska kedjan

 

 

Projektets verksamhet

Projektets verksamhet innefattar följande åtgärdshelheter; informationsförmedling, demonstrationsodlingar, kunskaps- och kompetenshöjande temadagar, mentorskap, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar samt samarbete med nationella aktörer inom den ekologiska näringen via Ruokasektorin koordinointihanke.

 

 

Målgrupp

Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten och Nyland.  Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter, skogsägare, läroanstalter inom naturbruk, konsumenter, livsmedelsförädlare, offentliga måltidsservicen och indirekt till övriga inom ekologiska livsmedelskedjan t.ex. till  handeln, restauranger, maskinförsäljare mm.

 

 

Samarbete

Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektets ansökare och de bakomliggande organisationerna till projekt ” EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland”  är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f. och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.

Samarbetspartners är Österbottens och Nylands Svenska lantbrukssällskap och övriga ProAgria enheter som ger rådgivning till projektets målgrupp. Andra projekt eller organisationer som arrangerar ekologisk verksamhet till samma målgrupp i Finland t.ex. ProLuomu r.f., Luomuliitto, Österbottens ekologiska förening och övriga organisationer eller företag med nära anknytning till målgruppen t.ex. livsmedelsföretag, försäljare, närmatsprojekt i regionerna.

 

 

Projektägare

YA! Yrkesakademin i Österbotten

 

 

Projekttid

1.3.2019 – 31.8.2021

 

 

Projektet finansieras med

Medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsuveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EUGFJ) via Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Österbotten

 

 

Kontaktuppgifter

Ann-Sofi Ljungqvist (projektledare)
YA! Yrkesakademin i Österbotten
tfn 044-750 3220

 

Micaela Ström
tfn 044-380 7771