Monthly Archives: juni 2019

 • 17juni

  Bilder från ekosortförsöksfältet 10.6. och 14.6.19


  Posted in Ekosortförsök

  Bilder från ekosortförsöksfältet 10.6. och 14.6.19 Det syns fortfarande tydligt i fältet var växterna lidit av för mycket vatten, speciellt kornet är ljust och bladtopparna ställvis riktigt gula. Rutorna ojämna (färg och längdmässing) då alla körspår (från t.ex. harvningen innan sådd) syns i fältet. Dessutom syns det tydligt i svackorna att det ifjol varit problem […]

  mer info...

 • 14juni

  Observationsrutor 2019


  Posted in Observationer

  Observationsrutor 2019 I år har vi inget observationsförsök med ekologisk gödsel på ekofältet. Men däremot har det satts ut ett litet test med pelleterad ”svampgödsel”, ett preparat som det tipsades om under en kurs i regenerativa odlingsmetoder. Pelletsen innehåller olika former av svampsporer/mikroorganismer och melass som ska gynna mikrolivet i marken och hjälpa plantorna att […]

  mer info...

 • 13juni

  Eko i Finland 2018


  Posted in Ekonytt / Nyheter

    Eko i Finland 2018  Nu finns ProLuomus samlade ekostatistik från 2018 i Finland också på svenska. Publikationen innehåller följande statistik: Ekobranschens utveckling Ekogårdar Trädgårdsproduktion Växtproduktion Husdjursgårdar Husdjursproduktion Ekologisk insamling Tillverkning och försäljning av ekoprodukter Finlands ekomarknad Ekoprodukter i affärer Ekoprodukter inom måltidstjänster Ekokonsumenten Utvecklingen av ekologisk konsumtion Finlands ekologiska export Läs hela publikationen här: https://proluomu.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/eko-i-finland-2018.pdf 

  mer info...

 • 7juni

  Bilder från ekofältet 4.6.19


  Posted in Ekosortförsök

  Bilder från ekofältet 4.6.2019 Rutorna ser helt okej ut, lite ljusa är främst kornrutorna antagligen på grund av att de ligger lite i en svacka och där har varit lite våtare än på övriga fältet. Ännu syns nog höjdskillnaderna tydligt i fältet, där som det var vått när vi sådde där är rutorna också lite […]

  mer info...

 • 6juni

  Sådd av ekosortförsöken i Lovisa 20.5.2019


  Posted in Ekosortförsök

  Sådd av ekosortförsöken i Lovisa 20.5.2019 Vi trodde att det skulle bli en tidig sådd i år då årets ekofält var klart för sådd redan till Valborg (då såddes vårvetet som omger våra försök). Men sen kom det några stora regn, dels kring första maj och ännu ett större regn i morsdagshelgen med mellan 35-40 mm […]

  mer info...