Monthly Archives: april 2016

 • 29april

  Föreläsningsvideor från stödinfotillfället för ekologiska odlare (13.4.2016) i Esbo

    Nu finns föreläsningsvideorna från stödinfotillfället för ekologiska odlare (13.4.2016) i Esbo på Nylandsbygds hemsida! Videon finns från följande föreläsare: Johan Sundberg, Nylands NTM-central: Nitratförordningen Esme Manns, Nylands NTM-central: Arealbaserade stöd och krav av ekoförbindelsen (åker/husdjur) Beata Meinander, Livsmedelssäkerhetsverket Evira: Ekogranskningen –praktisk tillämpning samt lagstiftningen bakom Micaela Ström, Nylands Svenska Lantbrukssällskap: Råd2020-tjänster för ekologiska odlare […]

  mer info...

 • 18april

  Observationsskifte, slåtterintensitet i Lindkoski 2015


  Posted in Observationer

  Sommaren 2015 följde vi ett vall-skifte i Lindkoski där vi observerade slåtterintensitetens betydelse för kvävefixering. Skiftet delades i 4 rutor, som sedan slogs (krossades ner) 1-4 ggr under sommaren. Jordprover togs senare på skiftet, dessa analyserades på lösligt kväve. Vallen var en förstaårsvall med fröblandningen 4 kg rödklöver; 1 kg alsikeklöver; 1 kg vitklöver; 8 […]

  mer info...

 • 12april

  Ekotankesmedja 2016, resumé


  Posted in Ekotankesmedja

  Ekotankesmedja 2016 gick av stapeln fredagen den 1 april på Campus Kungsgården i Gamla Vasa. Ekotankesmedjan ordnades av Projekt EkoNu! i samarbete med SLC. Det deltog drygt 40 personer i årets upplaga av tankesmedjan som var den sjunde i sitt slag. Deltagarna bestod av en fin blandning av ekoproducenter, ekointresserade och inbjudna samarbetspartners från alla delar av […]

  mer info...