Monthly Archives: augusti 2015

 • 19augusti

  Bilder från fältträffen 18.8.


  Posted in Ekosortförsök

  NSL ordnade en odlarträff vid ekosortförsöken hos Stefan Widlund i Påvalsby, Lovisa 18.8. Till träffen kom ett 20-tal intresserade bönder och NSP:s utskott för ekologisk produktion sammanträdde också i samband med träffen. Stefan Widlund började med en presentation av gården, som bedriver spannmålsproduktion och föder upp Highland cattle kor. NSLs ekorådgivare Torbjörn Lönnfors och Micaela Ström berättad […]

  mer info...

 • 13augusti

  Fältträff vid EKOSORTFÖRSÖKEN i Lovisa 18.8.!

  Nylands Svenska Lantbrukssällskap ordnar en fältträff vid EKOsortförtsöken i Lovisa hos Stefan Widlund tisdagen den 18.8. kl. 14:00. Adressen är Påvalsbyvägen 253, här parkerar vi bilarna och går sedan över vägen där försöksfältet ligger. Stefan berättar om den ekologiska gården som vi befinner oss på, NSLs ekorådgivare Torbjörn Lönnfors och Micaela Ström berättar om ekosortförsöken och […]

  mer info...

 • 11augusti

  Bilder från demorutorna med spelt och gamla Lantsorter från Sverige

  Ni kanske kommer ihåg att vi sådde demorutor i anslutning till ekosortförsöket i våras. Demorutorna består av gamla sorter som vi fått från Hans Larsson på SLU i Sverige. Bland demorutorna hittas alltså bland annat olika spelt och gamla lantsorter från Sverige. Dessutom finns en finsk äldre korsningssort, ApuRuso med bland demorutorna.   Här nedan […]

  mer info...

 • 11augusti

  Bilder från ekoförsöken 10 augusti 2015


  Posted in Ekosortförsök

  10 augusti gjordes en andra sjukdomsobservation vid ekosortförsöket i Lovisa. Dessutom mättes strålängden i alla rutor. Nedan bilder från 10.8. (klicka på bilderna för att göra dem större)   KORN 10.8. Kornet ser bra ut i år, lite kort som vanligt men ändå inte mycket ogräs i rutorna. HAVRE 10.8. Osmo (finsk lantsort, svart) till […]

  mer info...