Monthly Archives: juli 2014

 • 21juli

  Bilder från ekosortförsöket i Gammelby 21.7.


  Posted in Ekosortförsök

  Bilder från ekosortförsöken i Gammelby 21 juni, nästan tre månader har gått sedan sådd. (Klicka på bilderna för att göra dem större!) KORN Kornet är kort till växten och kvickroten har tyvärr mer eller mindre hunnit växa igenom de flesta rutorna. Den äldre sorten Halikon Ohra (bild till vänster), med långt strå har klarat sig […]

  mer info...

 • 11juli

  Bilder från gödslingsförsöket i Gammelby 11.7.


  Posted in Observationer

  Här följer några bilder från gödslingsförsöket i Gammelby 11 augusti. Hela åkern är svag på grund av den rikliga vattenmängden som kom under maj-juni (ca. 200 ml). Tydligt ser man att alla de rutor som gödslat klarat sig betydligt bättre än de som inte fått någon tilläggsgödsling alls. Man ser också exakt var på skiftet […]

  mer info...

 • 11juli

  Bilder från ekosortförsöket i Gammelby 8 & 11 juli


  Posted in Ekosortförsök

  Avgränsning av ekosortförsöksrutorna skedde en varm julimorgon. Rutorna behövde snyggas upp inför NSLs fältdag vid Stor Sarvlaks gård i Lovisa den 11.7. Vi avgränsade rutorna och satte ut rutlappar och kartor ifall någon ivrig bonde ville besöka ekofälten i Gammelby under fältdagen. Första sjukdomsobservationerna gjordes samma vecka. Spannmålen var relativt frisk. Lite bladfläcksjuka påträffades i […]

  mer info...