Monthly Archives: maj 2014

 • 27maj

  Bilder från ekosortförsök och gödslingsförsök i Gammelby 26.5.

  I går måndag (26.5.) besökte vi ekorutorna i Gammelby nästan en månad efter sådd. Rutorna har grönskat och spruckit bra och har en relativt jämn uppkomst, endast veterutorna är en aning ojämna. Redan nu ser man dock litel kvickrot i rutorna. KLICKA på bilderna så blir de större!               […]

  mer info...

 • 13maj

  Sådd av ekosortförsöken i Gammelby 28.4.

  Vårbruket kom igång ovanligt tidigt på många platser i landet. Vi sådde också våra ekosortförsök i Gammelby ett par veckor tidigare än ifjol, den 28.4.   Skiftets bakgrund: Första år spannmål efter gröngödslingsvall. Nytt för i år är att vi följer försöksskiftets lösliga kväve i marken under växtperioden. Första jordprovet togs vid sådd och nya […]

  mer info...

 • 7maj

  Slåtterförsök hos Ben Silfvast, Lindkoski (2012-2014)


  Posted in Observationer

  Sommaren 2012 började vi ett slåtterförsök, observationsskifte, hos Silfvast i Lindkoski med fyra olika slåtterintensiteter (slåtter 1-4 gånger under sommaren). Skiftet som vi följer hade mycket tistel vid vallanläggning. Gröngödslingsvallen består av en blandning av rödklöver och gräs. Undersökning: Slåtterintensitetens betydelse för SNF (symbiotisk kvävefixering). Vi testade samtidigt hur olika slåtterintervaller påverkar ogräsförekomsten, i första […]

  mer info...