Monthly Archives: januari 2014

 • 31januari

  Ekoinstitutet i St. Michel

  Finska ekologiska forskningsinstitutet grundades av Helsingfors universitet och MTT i November 2012, och verksamhetet började 1.1.2013. Luomuinstituutti, vars huvudsyfte är forskning inom ekoproduktion och är ett nätverk av forskare och sakkunniga. De arrangerar en föreläsningsserie (på finska) varannan tisdag mellan kl. 9.00-9.30 som man också kan delta i via nätet. Det är öppet för alla […]

  mer info...

 • 27januari

  Rapporterna från ekosortförsöken 2013 vid Ålands Försöksstation klara!

  Odlingssäsong 2013 hade vi som säkert redan bekant ett sammarbete med Ålands Försöksstation gällande ekosortförsök i havre, korn och vete. De flesta av sorterna som ingick i våra ekosortförsök i Östra Nyland hittades också i de åländska försöken. Analys av skörden och rapporterna blev klara strax före jul och här följer nu resultaten från Åland:   […]

  mer info...

 • 24januari

  Infotillfälle i Oravais 3.2. : Odla ekologisk kummin!

  Vill du veta mera om odling och marknadsföring av ekologisk kummin? Delta då i vårt informationstillfälle Mån 3.2.2014 vid Oravais ABC, kl. 19.00 Mer info i Händelsekalendern !

  mer info...

 • 24januari

  Greppa Marknaden – odlarträffar med inriktning på EKOMARKNADEN

    Föreläsningsmaterialet från ”Greppa Ekomarknaden” – odlarträffarna finns nu uppe på SLF:s hemsida: SLF – Greppa marknaden 5-6.2.    

  mer info...

 • 21januari

  Ekologisk kummin

  Vill du veta mera om odling och marknadsföring av ekologisk kummin?  Delta då i vårt informationstillfälle för Ekologisk odlad kummin, måndagen 3.2.2014 vid Oravais ABC, kl. 19.00 Dan Kjällberg från Caraway Finland Ab informerar om ”Odling av kummin, ekonomisk kalkyl” ,  Thomas Snellman berättar om utmaningar vid odling av ekologisk kummin och Ulrika Wikman från ProAgria ÖSL informerar om ekologisk […]

  mer info...