Tag Archives: Observationer

 • 8september

  Skörd av ProAgrias ekodemorutor

  Rödskog

  Kanske kommer ni ihåg att vi i våras nämnde om att ProAgria anlade ekologiska demorutor på ekologiska gårdar runt om i Finland? Några av dessa har NSL och EkoNu! hjälpt till att skörda i höst. Här bilder från Rödskog, Esbo där vi efter en lång dag till sist skördade Magnus demorutor i skenet av traktorlyktor […]

  mer info...

 • 6augusti

  Fältträff 6.8. vid Bosgård i Borgå och till ekoförsöken i Gammelby

  Odlarträff6.8.

  EkoNu! ordnade fältträffar i början av augusti, en i Esbo hos Magnus Selenius och en i östra Nyland vid Bosgård i Borgå och till ekoförsöken i Gammelby. Nedan följer några bilder från fältträffen i östra Nyland. Några tappra odlare vågade sig ut trotts hettan och hade möjlighet att komma trotts att många redan börjat skörda […]

  mer info...

 • 11juli

  Bilder från gödslingsförsöket i Gammelby 11.7.


  Postad i Observationer
  Gödslingsf.

  Här följer några bilder från gödslingsförsöket i Gammelby 11 augusti. Hela åkern är svag på grund av den rikliga vattenmängden som kom under maj-juni (ca. 200 ml). Tydligt ser man att alla de rutor som gödslat klarat sig betydligt bättre än de som inte fått någon tilläggsgödsling alls. Man ser också exakt var på skiftet […]

  mer info...

 • 26juni

  Demorutor med vallfröblandningar i Österbotten


  Postad i Observationer

  Jan-Olof Johnsson, ProAgria Lantbrukssällskapet i Österbotten: Nytt för i år då det gäller s.k. demoodlingar är ”försök” med vallrutor insådda med olika vallfröblandningar. Nära Sursikskolorna i Pedersöre har tio demorutor med lika många olika fröblandningar anlagts på en ekologiskt odlad åker. Insådden skedde den 28 maj i renbestånd, förutom en ruta där en mindre mängd […]

  mer info...

 • 24juni

  Bilder från ekosortförsök och gödslingsförsök i Gammelby 24.6.

  Gödslingsförsök

  Två månader har gått sedan sådd av ekosortförsöken. Midsommaren var sval och regnig på många håll och våra försök i Gammelby har sedan sådd nu nästan fått 200 ml regn och grödan lider nog av det. Vetet lider värst och har gulnat, vilket syns väldigt tydligt i gödslingsförsöket. Spannmålen har växt långsamt men kvickroten tycks inte […]

  mer info...

 • 13maj

  Sådd av ekosortförsöken i Gammelby 28.4.

  Sådd_2014Mindre

  Vårbruket kom igång ovanligt tidigt på många platser i landet. Vi sådde också våra ekosortförsök i Gammelby ett par veckor tidigare än ifjol, den 28.4.   Skiftets bakgrund: Första år spannmål efter gröngödslingsvall. Nytt för i år är att vi följer försöksskiftets lösliga kväve i marken under växtperioden. Första jordprovet togs vid sådd och nya […]

  mer info...

 • 7maj

  Slåtterförsök hos Ben Silfvast, Lindkoski (2012-2014)


  Postad i Observationer
  4 x slaget 3.10.Mindre

  Sommaren 2012 började vi ett slåtterförsök, observationsskifte, hos Silfvast i Lindkoski med fyra olika slåtterintensiteter (slåtter 1-4 gånger under sommaren). Skiftet som vi följer hade mycket tistel vid vallanläggning. Gröngödslingsvallen består av en blandning av rödklöver och gräs. Undersökning: Slåtterintensitetens betydelse för SNF (symbiotisk kvävefixering). Vi testade samtidigt hur olika slåtterintervaller påverkar ogräsförekomsten, i första […]

  mer info...

 • 24april

  Förberedelser inför sådd


  Postad i Ekosortförsök
  UtsädeLiten

  Just nu är förberedelserna inför sådd av våra ekosortförsök i full gång! De flesta utsäden har anlänt till Västankvarn Försöksgård och nu väntar vi bara på såkartorna och fint bruk ute på åkern! Idag anlände också några äldre ”lantsorter” till våra sortförsök. De har varit med tidigare, första året vi hade ekosortförsök, men ifjol kunde […]

  mer info...

 • 9september

  Gröngödslingsförsök i Gammelby 2012-2013


  Postad i Observationer
  GgFörsökGammelbySlåtterintensitetMindre

  Gröngödslingsförsöket i Gammelby anlades under skyddskorn våren 2012. Gröngödslingsförsöket har tre olika vallfröblandningar; lusern, klöver, klöver-gräs, som slås enligt plan 0-3 gånger/sommar. Syftet med gröngödslingsförsöket  var att ta reda på om slåtterintensiteten har någon betydelse för baljväxternas kvävefixering till marken. I sommar har försöket slagits enligt planen, datumen är : 1 gång 6.6. ; 2 gånger 6.6. […]

  mer info...

 • 23augusti

  EkoNu! fältträff i Österbotten 14.8 i Tölby, Korsholm

  EkoNu! träff 14.8.

  Fälträff i Tölby, Korsholm i härligt soligt och blåsigt väder. Ärtspannmålsblandningarna på observationsskiftet vid Thölix är midjehögt. Ingen liggsäd ännu och förväntningarna på en bra skörd finns. Skiftet skulle klara ”kattestet”- beståndet är tätt och kraftigt. Solig och varm höst hoppas vi på så att ärten mognar i rask takt. Bilderna nedan är tagna av […]

  mer info...