Tag Archives: Observationer

 • 6juni

  Sådd av ekosortförsöken i Lovisa 20.5.2019


  Postad i Ekosortförsök
  burst

  Sådd av ekosortförsöken i Lovisa 20.5.2019 Vi trodde att det skulle bli en tidig sådd i år då årets ekofält var klart för sådd redan till Valborg (då såddes vårvetet som omger våra försök). Men sen kom det några stora regn, dels kring första maj och ännu ett större regn i morsdagshelgen med mellan 35-40 mm […]

  mer info...

 • 26mars

  Observationsskifte i Rimal, Korsholm 2017-2018


  Postad i Observationer
  cof

  Under åren 2017-2018 följde vi med ett observationsskifte hos Håkan Back i Rimal, Korsholm. Observationerna gjordes av Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet. Syftet var att observera skiftet och se hur de valda odlingsåtgärderna påverkade tistelförekomsten. År 2015 var skiftet fullt av tistel med rätt stora plantor. Odlaren har använt sig av olika typer av mekanisk bearbetning […]

  mer info...

 • 3juli

  Kvävemätningar i ekogödslingsförsöket 14.6. och 28.6.2018


  Postad i Observationer
  DSC_2625

  Kvävemätningar i ekogödslingsförsöket 14.6. och 28.6.2018 Nytt för i år är att vi istället för att ta regelbundna jordprover som vi sedan analyserat på lösligt kväve nu istället gör mätningar med en handburen N-sensor som ger svar på hur mycket kväve växterna tagit upp vid mätningstillfället. I år var inte bästa året att börja med […]

  mer info...

 • 4juni

  Första bilderna från ekosortförsöket 2018


  Postad i Ekosortförsök
  WP_20180601_17_23_45_Pro

  Första bilderna från ekosortförsöket 2018 1.6. gjordes en första observation av uppkomsten i ekosortförsöket, drygt 2 veckor efter sådd. Det kan konstateras att det mesta nog kommit upp, men att brodden är ojämn och klen. Regn skulle nödvändigt behövas! Dagen efter sådd 18.5. fick fältet faktiskt regn, närmare 15 mm vilket antagligen räddat situationen något. […]

  mer info...

 • 31maj

  Eko-gödslingsdemo 2018


  Postad i Observationer
  WP_20180522_20_04_05_Pro

  Eko-gödslingsdemo 2018 På ekosortförsöksfältet har vi igen satt ut ett eko-gödslingsdemo i Stefans vårvete enligt följande karta/försöksplan: . Rutorna gödslades (med Ekoväxt och myllades för hand efter sådd. Försöket gödslades 22.5. (såddes 17.5.) och ännu till dags datum har tyvärr endast 1 mm regn kommit på försöksfältet efter gödslingen. Gödseln har vi fått via Kaskärr Grönsaker […]

  mer info...

 • 31maj

  Gödslingsdemo 2017


  Postad i Observationer

  Även i år har vi lagt ut ett litet ekogödslingsförsök, denna gång i Stefan Widlunds vårvete. 8 stycken olika försöksled/rutor har vi i år, alltså lite fler än ifjol. 2 olika pelleterade gödselmedel används i två olika mängder (40 kgN och 80 kgN/ha), och senare i sommar ska några av rutorna dessutom få bladgödsel. Tanken är att […]

  mer info...

 • 5september

  Bilder ekosortförsöket; sjukdomsobservationer och mognad 27.8. & 4.9.


  Postad i Ekosortförsök
  WP_20150904_14_57_58_Pro__highresMindre

  Bilder från sjukdomsobservationer och mognadsobservationer 27.8. & 4.9. På den vecka som ligger mellan observationstillfällena har fältet gulnat mycket! Bilder 27.8. från en tredje sjukdomsobservation i ekosortförsöket. Denna gång hittades kronrost i havre, svartrost i vete och till och med någon enstaka mjöldryga i demo-rågen:                     […]

  mer info...

 • 11augusti

  Bilder från ekoförsöken 10 augusti 2015


  Postad i Ekosortförsök
  korKorn

  10 augusti gjordes en andra sjukdomsobservation vid ekosortförsöket i Lovisa. Dessutom mättes strålängden i alla rutor. Nedan bilder från 10.8. (klicka på bilderna för att göra dem större)   KORN 10.8. Kornet ser bra ut i år, lite kort som vanligt men ändå inte mycket ogräs i rutorna. HAVRE 10.8. Osmo (finsk lantsort, svart) till […]

  mer info...

 • 15juni

  Ekogödslingsförsök 2.6./10.6. och uppkomst i ekosortförsöket 10.6.


  Postad i Ekosortförsök
  Bild

  På samma åker som ekosortförsöket lade vi ut ett gödslingsförsök enligt samma mönster som ifjol. I år är det dock havre som gödslats istället för vårvete på grund av den sena våren. Vi använde två olika gödselmedel, och två olika nivåer (bild ).  Vi ska ta redan på om man med tilläggsgödsel kan få bättre kvalité […]

  mer info...

 • 13januari

  Sortobservationsförsök för ekospannmål (ProAgria 2014)

  Sortobservationsförsök för ekospannmålMindre

  I sista numret (2/2014) av tidningen Bondeföretagaren som utges av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL) har Ulrika Wikman skrivit en sammanfattning från ProAgrias observationsskiften med ekologiska sorter sommaren 2014.  Syfte med observationsskiften var att få mer kunskap om hur olika havre-, vårvete- och kornsorter fungerar i ekologisk odling. Försöken anlades på ekoåkrar vid enskilda ekojordbrukare runt om i landet. Sommarens sortobservationsförsök har genomförts under ledning av ekoexpert Arja […]

  mer info...