Statistik

EkoNu! presenterar nedan ekostatistik från våra regioner längs kusten. I respektive landskaps statistik kan ni se hur utvecklingen av ekoareal, -grödor och -djur har utvecklats och på vilken nivå det produceras produkter idag.

Statistiken bygger på de rapporter som årligen kommer från Evira, mer av deras ekostatistik hittar ni här: Evira – Statistik om ekologisk produktion

NYLAND

kansi_nylandEkologiska åkerarealen i Nyland är totalt 20 805 ha, vilket är 11,5 % av total arealen i provinsen.

Antalet ekogårdar är 353 av vilket 51 också har ekodjur: nötkreatur, får, grisar eller höns. Den mest odlade spannmålsgrödan är havre.

Se presentation här: Ekostatistik i Nyland_2016

 

 

EGENTLIGA FINLAND

Ekansi_egentligafinlandkologiska åkerarealen i Egentliga Finland är totalt 21 230 ha, vilket är 7,2 % av total arealen.

Det finns över 360 ekogårdar där. De största spannmålsgrödan som odlas ekologiskt är havre, vete och råg.

Egentliga Finland har största antalet ekohöns i Finland, över 100 000 höns. I Egentliga Finland odlas också ganska mycket ekopotatis, -äpplen och -jordgubbar.

Se presentation här: Ekologiskt i Egentliga finalnd_2016

 

ÖSTERBOTTEN

kansi_osterbottenEkologiska åkerarealen i Österbotten är nästan 20 300 ha. Det är över 10 % av den totala åkerarealen i provinsen. Det finns 409 ekogårdar, varav djurgårdar är 92 st.
Havre är den mest odlade ekologiska spannmålsgrödan, och de flesta av ekodjurgårdarna producerar mjölk och/eller nötkött.

Största ekopotatis- och ekomorotsodlingarna i Finland finns i Österbotten!

Se presentation här: Ekologiskt i Österbotten_2016