Händelsekalender

Datum/Tid Händelse
11.01.2018
19:00-21:00
Informationstillfälle om ekologisk produktion – Edsevö

Hotel Polaris, Edsevö
15.01.2018
19:00-21:00
Informationstillfälle om ekologisk produktion – Vasa

Yrkesakademin i Österbotten, Campus Kungsgården, VASA
16.01.2018
19:00-21:00
Informationstillfälle om ekologisk produktion -Yttermark

SÖFF, Närpes
29.01.2018 – 20.02.2018
09:00-15:30
Ekogrundkurs i Österbotten (5 dagar, med start 29.1.-18)

YA! Auditoriet i A-huset, 65 380 Vasa
08.03.2018 – 30.04.2018
09:00-15:30
Ekogrundkurs i Nyland (5 dagar, med start 8.3.-18)

Västankvarn Gård, Ingå