Händelsekalender

Datum/Tid Händelse
15.11.2018 – 16.11.2018
00:00-00:00
Nationella ekodagarna – Luomupäivät 2018

20.11.2018
08:30-15:30
Nyländsk Bondedag

Saga Congress Center (Fur Center), Vanda
20.11.2018
17:30-21:30
Greppa Marknaden Seminarie

Campus Kungsgården, Vasa
28.11.2018
10:00-12:30
Bättre pris via spannmålsexport/ Tapaa viljanviejä – viennillä parempaa hintaa

Gårdskulla Gård, Sjundeå
30.01.2019 – 19.02.2019
09:00-15:30
Ekogrundkurs i Österbotten

Yrkesakademin i Österbotten, Campus Kungsgården, VASA
07.03.2019 – 30.04.2019
09:00-15:30
Ekogrundkurs i Nyland

Västankvarn Gård, Ingå