Ekohusdjurskurs – Österbotten

Datum/Tid
21.03.2018 – 22.03.2018
09:30-15:00

Plats
Yrkesakademin i Österbotten, Campus Kungsgården


Ekohusdjurskurs – Österbotten

Tid och plats: 21–22.3.2018, Kungsgårdsvägen 37 A, A-huset klassrum MMEL2089
Avgift: 100 euro + moms/kursdag
Info: Roger Frants, tfn 044-750 32 55

Dagarnas program i pdf-format: Flyer ekohusdjur 2018

Annons