Ekogrundkurs i Nyland

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
07.03.2019 – 30.04.2019
09:00-15:30

Plats
Västankvarn Gård


Ekogrundkurs i Nyland våren 2019 (omfattar 5 dagar)

Nylands Svenska Lantbrukssällskap ordnar grundkurs i ekologiska odling på svenska våren 2019.

Målgrupp:

1) Jordbrukare som börjar med ekologisk odling och söker förbindelse för ekologisk produktion, samt etablerade ekogårdar som genomgår generationsväxling (ekoförbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning).

2) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslings- och växtskyddsmetoder.

Kursen ordnas på Västankvarn Gård i Ingå, to-fre 7-8.3. och 14-15.3. kl. 9:00-15:30. Den sista kursdagen ordnas som en exkursion till ett par ekologiska gårdar i Västnyland i april, datum fastslås senare.

Pris: 70 € (+ moms 24%)/person/kursdag. Kaffeservering ingår, lunch på egen bekostnad.

Anmälningar och förfrågningar till Micaela, micaela.strom@nsl.fi /tel. 044-380 7771 eller Torbjörn, torbjorn.lonnfors@nsl.fi /tel. 0400-860 635.

Kursprogram:

Program2019