Ekogrundkurs i Nyland

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
07.03.2019 – 30.04.2019
09:00-15:30

Plats
Västankvarn Gård


Ekogrundkurs i Nyland våren 2019 (omfattar 5 dagar)

Nylands Svenska Lantbrukssällskap ordnar grundkurs i ekologiska odling på svenska våren 2019. Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Mer info om program etc publiceras på våren 2019.

Kursen ordnas på Västankvarn Gård i Ingå, to-fre 7-8.3. och 14-15.3. kl. 9:00-15:30. Den sista kursdagen ordnas som en exkursion till ett par ekologiska gårdar i Västnyland i april, datum fastslås senare.

Anmälningar och förfrågningar till Micaela, micaela.strom@nsl.fi tel. 044-380 7771 eller Torbjörn, torbjorn.lonnfors@nsl.fi tel. 0400-860 635.