Ekogrundkurs i Nyland (5 dagar, med start 8.3.-18)

Datum/Tid
08.03.2018 – 30.04.2018
09:00-15:30

Plats
Västankvarn Gård


Ekogrundkurs i Nyland (5 dagar, med start 8.3.-18)

Ekogrundkursen arrangeras av Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Tid: To-fre 8-9.3. & 22-23.3. kl. 9:00-15:00, samt en exkursionsdag i april (datum och besöksmål bestäms senare tillsammans med deltagarna på kursen).

Plats: Västankvarn Gård, Västankvarnvägen 413 Ingå

Föreläsare: NSLs ekorådgivare Torbjörn Lönnfors & Micaela Ström, Boris Lindgård BT-Agro och NTM-centralen

Pris: 70 € (+ moms 24%)/person/kursdag. Kaffeservering ingår, lunch på egen bekostnad.

Anmälan till: micaela.strom@nsl.fi eller tfn 044-380 7771 senast 1.3, ange namn, tfn, adress samt produktionsinriktning vid anmälan.

Dagarnas PROGRAM i pdf-format här!

 

Målgrupp:

1) Jordbrukare som börjar med ekologisk odling och söker förbindelsen om ekologisk produktion (vilken berättigar till ekostöd) samt ekogårdar som genomgår en generationsväxling där övertagaren ska uppfylla utbildningskravet. Ekoförbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innan den söks och kan beviljas.

2) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslings- och växtskyddsmetoder.

Kursprogram påkommande.

Obs! Endast denna ekogrundkurs ordnas på svenska i Nyland inför växtsäsongen 2018. Ingen svenskspråkig kurs ordnas i Åboland.

EKOHUSDJURSKURS (2 dagar som förutsätts vid ansökan om ekohusdjursförbindelse) ordnas i Nyland på svenska endast om tillräckligt stort intresse finns. Intresseanmälan till Micaela, så fort som möjligt.

AnnonsNyland2018

Program