EkoMjölk – Kartläggning i Österbotten 2013

26 mars, 2014

EkoMjölkLiten

Projekt EkoNu! samarbetar i Österbotten med ekomjölkproducenter (s.k. ekomjölkring).
EkoMjölkSamarbetet började 2012 och man hade då ProAgria Lantbrukssällskapet i Österbotten att titta över olika nyckeltal på de ekomjölkgårdar som ingick i diskussionsringen.
Efter genomgång av den första kartläggning var man intresserade av mer och vi bad rådgivarna på Lantbrukssällskapet om en ny grundligare utredning som skulle behandla faktorer som styr ekomjölkgårdarnas medelproduktionsresultat.

Uppdraget utfördes i Österbotten och innebar en utvärdering av faktorer som påverkar resultaten på två ekomjölkgårdar med hög medelproduktion i jämförelse med två ekomjölkgårdar med låg medelproduktion.

Kartläggningen var ett resultat av de diskussioner och de utvecklingsbehov som uppstod efter den tidigare undersökningen hösten 2012. För att få mera tillförlitliga indata preciserades mätningen av foderförbrukning och för ett bredare underlag i beräkningarna togs dessutom avelsvärde och arbetstid med i jämförelsen. Ekomjölkgårdarna valdes ut på basis av medelproduktionen (uttryckt i EKM per ko och år) enligt förra undersökningen.
För alla fyra ekomjölkgårdarna gjordes en dagsberäkning över foderkvalitet, foderförbrukning och mjölkproduktion, så att man fick fram mjölkintäkt minus foderkostnad €/ko/dag.

I huvudsak är det Jan-Olof Johnsson och Jonas Löv på ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap som tillsammans med de utvalda gårdarna utarbetat och sammanställt resultaten.

Resultaten från kartläggningen presenterades 14.2.2014 vid ett informationstillfälle för ekologiska mjölkproducenter i Vörå. Nedan kan ni ta del av presentationsmaterialet:

EkoMjölkProduktion&Ekonomi

 

Jonas Löv:

Jan-Olof Johnsson: