EkoMentorskap

16 april, 2013

EkoMentor

 

OdlarträffBW E7 295

Foto: BW ©

Utvecklas kan man göra på många olika sätt men ett av de mer givande är väl ändå att ha möjlighet till ett alldeles eget bollplank ELLER att få dela med sig av sin egen kunskap och erfarenhet.

Att få en alldeles egen mentor är mångas högsta dröm och å andra sidan så finns det många vars högsta lycka skulle vara att få dela med sig av sin kompetens och få hjälpa en medmänniska framåt. Mentorskapet kan alltså bli en vinstlott för båda parter samtidigt som både arbetslivet och samhället i stort har allt att vinna!

 

 

Vad är mentorskap?

”Redan de gamla grekerna…..”

 • Då Odysseus begav sig till kriget i Troja, bad han sin trogne vän Mentor ta hand om sonen Telemachos, som lärare och rådgivare, uppfostrare och vän.
 • ”Adept” (från lat.) = invigd, lärjunge under medeltiden en som funnit ”de vises sten”

Mentorskap går ut på att en mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett eller annat sätt, oftast i samband med att någon särskild lärdom delges. Genom att svara på mentorns frågor, eller beakta mentorn som föredöme, kan adepten ofta själv komma fram till vad som är rätt och fel, och utvecklas till en mer framgångsrik individ, både i det personliga levernet och i yrkeslivet. Vanligtvis drar även mentorn personlig lärdom av förhållandet. – Wikipedia

En typ av kunskapsöverföring är vad mentorskapet handlar om, oftast från en äldre mer livserfaren person till en person som inte kommit lika långt i yrkeslivet. Fokus kan ligga på själva yrkeskompetensen och innebär då att en mer kompetent person inom ett visst område är mentor åt en som inte har fullt lika stor kompetens inom just det området. Mentorskapets grundpelare är att adeptens yrkesmässiga behov ska styra relationen och att relationen sträcker sig över en längre period, minst ett år. Mentorn finns till för sin adept och fungerar som allt från bollplank och dörröppnare till ren kunskapsöverförare. Det är viktigt att redan från början kommunicera kring de förväntningar och behov som finns från båda parter, samt praktiska detaljer som exempelvis mötesagenda, plats och möteskontinuerlighet.

 

EkoMentor – Något för mig?

En av projektet EkoNu´s målsättningar är att sänka tröskeln för konventionella odlare att övergå till ekologisk odling. Går du i tankar angående omläggning till ekologisk produktion eller funderar du på ett byte av produktionsinriktning i framtiden? Vad är då bättre än att få hjälp av en redan erfaren ekobonde!?

Han/hon har redan hållit på med ekoproduktion en tid och hunnit testa vad som fungerar och inte fungerar, vet varifrån man t.ex. skaffar ekoutsäde eller hur man bäst bemästrar ogräsen, känner till vart man kan vända sig för att få rådgivning i olika frågor och behärskar pappersexercisen som medföljer ekoodlandet.

Ekomentorn är en bra förebild, professionell och erfaren. Ekomentorn hjälper dig att ta reda på sakkunskap och är uppriktig och öppen om sig själv samt delar med sig av sina yrkes- och livserfarenheter, såväl positiva erfarenheter som misslyckanden. Ekomentorn är inte en konsult, chef, sponsor eller terapeut/ kurator och löser inte adeptens problem eller fattar hans beslut. Däremot ska han fungera som bollplank för dina idéer och funderingar och han sviker inte förtroendet. Till din uppgift som adept hör att vara positiv, intresserad och öppen för nya utmaningar. Adepten tar själv ansvar för sina beslut och är beredd att satsa / binda sig. Det är viktigt att du värdesätter mentorns tid (använder honom/henne inte ”i onödan”!) och förbereder dig inför mötena med mentorn, då kommer ni båda att få ut mesta möjliga av denna unika chans som ekomentorskapet erbjuder. Även en mentor lär sig nytt under processen, får nya kontakter och idéer samt nya infallsvinklar.

 

Vad innebär nu EkoMentorskap?

 • En EkoMentor ger dig information och fungera som ett bollplank för dina frågor kring ekologisk produktion, inte direkt rådgivning utan ett stöd med praktiska erfarenheter av branschen.
 • EkoMentorn är en kunnig och erfaren ekoproducent som ger dig stöd i frågor som t.ex. regler för eko-avtal, vad en djurgård bör tänka på vid omläggning, marknadsföring av ekologiska produkter m.m.
 • I EkoMentorskaps-programmet väljs tillsammans med dig ut en mentor, som passar just dig och din produktionsinriktning.

Vi från EkoNu fungerar som koordinator / kontaktperson samt informerar och drar igång processen. Det är till någon av oss som du anmäler ditt intresse för ekomentorskapet (kontaktuppgifter hittas längre ner). Vi sammanför mentor och adept, stöder er och följer upp processen. Det ekomentorskap som projektet EkoNu! erbjuder till nya ekoodlare eller ekoodlare som byter produktionsinriktning består av 18 timmar ekomentorskap, som mentorn och ”adepten” (eleven) kan använda fritt under en tidsperiod på ett år. Ni kommer själva överens om var och när ni träffas och hur ni delar upp de 18 timmarna under året. Ni styr själva utformandet av era träffar och vi försöker hålla allt så fritt som möjligt för att ni ska hinna odla och producera också. Alla produktionsinriktningar har egna säsongsbetonade arbetstoppar då man behöver maximera arbetstiden på sin egen gård och detta ska både mentor och adept ha förståelse för. Vi försöker hitta mentorer så nära eleven som möjligt, då blir allt smidigare för båda parter. Efter varje träff fyller mentorn i ett enkelt protokoll (färdig botten finns) så att vi från projektet kan ha koll på vad som gjorts samt de timmar som använts. Svårare än så är det inte!

 

Tilläggsinformation om EkoMentorskapet ges i:

 • Österbotten av Thomas Snellman, tfn 040-827 3549 / Ann-Sofi Ljungqvist, 044-750 3220 ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi
 • Nyland av Micaela Ström, EkoNu!/NSL tfn 044-380 7771 micaela.strom@nsl.fi
 • Åboland av Helena Fabritius, ÅSP tfn 040-511 0886 /Micaela Ström
 • Åland av Tage Eriksson, ÅPF tfn 045-752 43 743
  • Tage berättar om Ålands ekomentorskap i Ålands Radio HÄR.