Nyhetsbrev

Vänligen, fyll i ditt namn och epost adress i formuläret för att prenumerera på vårt odlarbrev.
EkoNu!

Projektets målsättning är att

  • Inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan d.v.s. från jord till bord genom informationsförmedling
  • Höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och -produktion förbättras och stärks
  • Skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen

 

Projektets verksamhet

”EkoMentorskap”, informationsförmedling inom ekokedjan, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av kompetens, startande av demonstrationsodlingar samt samarbete med nationella aktörer inom den ekologiska näringen.

 

Målgrupp

Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland.  Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter och läroanstalter inom naturbruk, som söker information om t.ex. övergång till ekologisk odling och/eller – produktion. Projektet riktar sig också till konsumenter, storkök, restauranger av ekologiska produkter och indirekt till övriga inom ekologiska kedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln, maskinförsäljare mm.  Österbotten, Egentliga Finland och Nyland.

 

Samarbete

De bakomliggande organisationerna till projektet EkoNu! är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. och Yrkesakademin i Österbotten.

Samarbetspartners är Österbottens och Nylands Svenska lantbrukssällskap, Finska Hushållnings sällskapet och övriga ProAgria enheter som ger rådgivning till projektets målgrupp. Andra projekt eller organisationer som arrangerar ekologisk verksamhet till samma målgrupp i Finland t.ex. ProLuomu r.f., Luomuliitto, Österbottens ekologiska förening och övriga organisationer eller företag med nära anknytning till målgruppen t.ex. livsmedelsföretag, försäljare, Finlands svenska Marthaförbundet r.f., närmatsprojekt i regionerna.

 

Projektägare

YA! Yrkesakademin i Österbotten

 

Projekttid

1.9.2015 – 31.8.2018

 

Projektet finansieras av

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Nyland och Österbotten / EUGFJ

 

Kontaktuppgifter

Ann-Sofi Ljungqvist (projektledare)
YA! Yrkesakademin i Österbotten
tfn 044-750 3220

EkoNu2016_profilbildFBNy

Micaela Ström
tfn 044-380 7771

Thomas Snellman
tfn 040-827 3549

Julien Huéber
tfn 040-568 4771