Bördighet på ekogården – föreläsningsmaterial och video från Närpes 1.12.2016.

27 februari, 2017

Ulrika mindre

Den 1.12.2016 arrangerade projektet EkoNu! en näringsföreläsning kring bördighet på ekogårdar.
Ulrika Wikman, ekoväxtodlingsrådgivare vid Pro Agria Lantbrukssällskapet pratar om kvävetillgången i marken. Efter henne berättar Mathias Weckström om hur han jobbar som ekojordbrukare på Pargas Gård i Raseborg.
Tillfället hölls vid Yrkesakademin i Österbottens enhet i Närpes.

Nedan dagens föreläsningsmaterial:

Tillfället filmades av projektet Boden, se videon här: