About: Micaela

Recent Posts by Micaela

12mars

Loviisan vuoden 2018 luomulajikekokeiden esittely

Esitys Luomulajikekokeet 2018: Loviisan vuoden 2018 lajikekokeiden esittely

more info...

11mars

Resultat från ekogödslingsdemo 2018


Postad i Observationer

Resultat från ekogödslingsdemo 2018 Sommaren 2018 hade vi igen ett litet eko-gödslingsdemo i anslutning till ekosortförsöken i Lovisa. Gödslingsdemo var utsatt i vårvete Quarna. Försöket bestod av 9 olika led, med tre st olika gödselmedel och några olika gödslingsnivåer och tidpunkter: Led

more info...

18februari

Regenerativt jordbruk med Martin Beck från Danmark

Regenerativt jordbruk med Martin Beck från Danmark   En introduktionskurs i regenerativa odlingsmetoder ordnades på Åland 8-10 februari av Ekologiska odlarna på Åland tillsammans med Ålands vatten. Kursen drogs av Martin Beck från Danmark. Martin är en fristående rådgivare med närmare 20

more info...

18december

Ekomarknaden, spannmålspriser 2017-2018

Den ekologiska marknaden drar fortsättningsvis bra och arealen växer, med rekord många nya ekogårdar som anslutit sig till ekokontrollen 2018. Priserna på ekospannmål, speciellt havre började sjunka under vintern och prisskillnaden till konventionell spannmål krympte sakta men säkert från att ha varit historisk stort. Sommarens

more info...

12december

Presentation av EkoNu!s ekosortförsök 2018


Postad i Ekosortförsök

Presentation av ekosortförsöken 2018 Nedan finns årets presentation av ekosortförsöken i Lovisa. Presentationen innehåller också en sammanställning(tabeller) med resultat för åren 2012-2018; skördemängd och protein.  I samma presentation finns även resultaten från årets demo-försök med spelt och lantsorter. Här hittar ni presentationen

more info...